tünd

tünd
sif. <fars.>
1. Rəngi açıq olmayan, qaraya yaxın olan, tutqun. Tünd paltar. Tünd rəng. // Qəliz, kəsif, tərkibində çoxlu miqdarda həll olmuş maddələr olan. Tünd qəhvə. Tünd məhlul. – Qüdrət xörəyini həris bir iştaha ilə cəld yeyib, üstündən də iki stəkan tünd çay içdi. M. Hüs.. Yaqub . . dəmlənmiş tünd çayı ləzzətlə içməyə başladı. S. Vəliyev.
2. Hiss orqanlarına bərk təsir edən; kəskin. Tünd tütün. – Yenə də üz-üzə deyə qalxaraq; İçirtdi dostları ona tünd araq. M. R.. Gəmi sahibi bir yandan içdiyi bol müftə və tünd şərabın, bir yandan da on qat artıq aldığı pulun nəşəsi ilə sərməst idi. M. Rz..
3. məc. Bərk, iti, becid. Tünd at. – Məstan da özünə görə göyçəkdi, amma sağ topuğundan, tünd z. yeriyəndə bir balaca axsaqlığı vardı. (Nağıl).
4. məc. Hirsli, acıqlı, ağırxasiyyətli, tündməzac, ağır. Tünd adam. – <Əziz bəy:> (Tünd halda) Səkinə xanım, axır mənim günümü bu yerə yetirdin! M. F. A.. <Sultan:> Yoldaşlardan biri mənə dedi, eşitmişik, xasiyyətin bir az tünddür, buna görə də raykoma müvəqqəti göndəririk. İ. Hüseynov. Tünd olmaq – hirslənmək, qəzəblənmək, acıqlanmaq, hiddətlənmək, qanı qaralmaq. Səni görcək özün soxar içəri; Tünd olub qapını bidəmaq çəkər. Q. Z..
5. məc. Bərk, şiddətli, güclü, qatı. . . Cənab şəriətmədar küçə ilə gedərkən bir tünd yel əsdi. Axundun əmmaməsi düşdü yerə. Mol. Nəsr.
◊ Tünd getmək məc. – ifrata varmaq, şişirtmək. Salman Şirzadı danışmağa qoymayıb dedi: – Yoldaş Şirzad çox tünd gedir, nöqsanları şişirdir! M. İ.. tünd. . . <fars.> Mürəkkəb rəng adlarının, onların açıq olmadığını, qaraya yaxın olduğunu göstərən tərkib hissəsi; məs.: tünd-qara, tünd-sarı, tünd-yaşıl, tünd-qəhvəyi, tünd-göy və s.

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Поможем написать реферат

Look at other dictionaries:

  • tund — /tund/ (archaic) transitive verb and intransitive verb To beat, thump ORIGIN: L tundere …   Useful english dictionary

  • tund — con·tund; ob·ro·tund; ob·tund; oro·tund; re·tund; ro·tund·ly; ob·tund·ent; ro·tund; …   English syllables

  • Tundær —  Tønder Hilfe zu Wappen …   Deutsch Wikipedia

  • tund — (L). Beat …   Dictionary of word roots and combining forms

  • tund — तुन्द् …   Indonesian dictionary

  • tuṇḍ — तुण्ड् …   Indonesian dictionary

  • tünd — (F.) [ ﺪﻨﺕ ] 1. hızlı. 2. keskin. 3. acı. 3. şiddetli …   Osmanli Türkçesİ sözlüğü

  • tünd — f. 1) rəngi açıq olmayan; tutqun; 2) m. bərk, iti; 3) m. hirsli, acıqlı; 4) m. bərk, şiddətli; 5) m. hiss orqanlarına çox təsir edən, kəskin …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • TÜND — f. Sert, şiddetli, haşin …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • ro|tund´ness — ro|tund «roh TUHND», adjective. 1. round or plump: »a rotund face. 2. sounding rich and full; full toned: »a rotund voice. SYNONYM(S): sonorous. ╂[< Latin rotundus, related to rota wheel. See etym. of doublet round1. (Cf. ↑ …   Useful english dictionary

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”